Segueix-nos a

IX REGATA LLUNA PLENA

INSTRUCCIONS DE REGATA

1.— ESCENARI

Aquesta regata se celebrarà en aigües properes al Club Nàutic Premià, Veure Annexa 1

 

2.— REGLES

2.1    Aquesta regata es regirà per les regles tal i com es descriuen en el Reglament de Regates a Vela de la ISAF, edició 2017-2020 excepte el que resulti modificat per aquestes Instruccions de Regata.

En cas de discrepància entre l’Anunci i aquestes Instruccions, prevaldran les Instruccions.

2.2    A partir de la posta de sol (21,27), s’aplicarà les regles del RIPAM.

 

3.— INSCRIPCIONS

3.1    Poden participar-hi aquells iots inscrits i registrats d’acord amb l’Anunci de Regata.

 

4.— MODIFICACIONS

4.1    Qualsevol modificació a les Instruccions de Regata s’anunciarà en el «Tauler Oficial d’Anuncis (TOA)» abans d’una hora de l’anunciada per donar el senyal d’Atenció a la primera prova del dia en la qual sigui vàlida, excepte qualsevol modificació en el programa de regates, que s’anunciarà abans de les 19 hores del dia anterior a la seva efectivitat.

4.2    Els avisos als participants s’anunciaran en el TOA situat a la seu Social del Club Nàutic Premià

 

5.— SENYALS A TERRA

Els senyals es donaran en el pal principal d’avisos situat a Zona de Varadero

5.1    Aquests senyals podran ser recolzats per avisos de viva veu o per VHF canal pendent de confirmar, canal de Regata, encara que aquests no seran obligatoris, ni motiu de reclamació en cas de no ser escoltats, ni per l’idioma que es facin.

 

6.— PROGRAMA

       Dia 8 juliol 2017

19:30 Reunió de Patrons a la Seu Social del CNP

20:30 Senyal Atenció de la prova.

 

7.— CAMP DE REGATA

7.1       La situació del camp de regata es a ½ milla de la bocana del Port de Premia, rumb 170º

7.2     La seva situació podrà modificar-se la qual cosa s’avisarà:

  1. a) en el TOA.

(i)           abans d’1 hora de la prevista per a l’atenció de la 1a prova del dia.

(ii)          abans d’arriar-se «Intel·ligència» si estigués hissada.

  1. b) a l’aigua, la presència del vaixell del Comitè marcarà l’emplaçament del mateix. No obstant si posteriorment canviés la posició, ho farà avisant per al canal de Regata VHF pendent de confirmar: «Seguiu-me a la nova situació del camp de regata».

7.3    Els iots que no es trobin en regata, evitaran travessar el camp de regata on s’estigui competint.

 

8.— RECORREGUT

Recorregut 1- Triangle. A-B-C-A. Annexa 1

Recorregut 2- Sortida – pisifactoria-arribada

 

8.1     Recorregut escurçat: d’acord amb la Regla 32 del RRV.

 

9.— BALISES

9.1   Les balises B i C seran cilíndriques grogues , a cadascuna de les balisses hi haurà una llanxa amb llum groga parpadejant ( Veure Annexa 1).

Les balises no col·locades al seu lloc no seran motiu                  per sol·licitar reparació.

10.— FORMAT DE COMPETICIÓ

10.1 La regata es correrà en la modalitat de Flota

 

  1. — SORTIDES

11.1  Cap iot no sortirà més tard de 15 minuts del seu senyal vàlid de sortida, els que ho facin seran considerats DNS.

11.2  La línia de sortida s’aixecarà als 15 minuts del senyal vàlid de sortida.

11.3    Si les condicions són desfavorables els vaixells del Comitè en posició de sortida podran mantenir la mateixa posició              ajudant-se del motor.

11.4   El Comitè de Regata podrà rectificar la línia de sortida durant el període d’atenció.

  • El CR, si és possible, indicarà els números de vela dels iots considerats «OCS» o «BFD» per VHF.

11.6 El Procediment de Sortida es farà mitjançant VHF canal de Regata 67

11.7 Procediment de 5 minuts, avisant: Senyal Atenció 5’, Preparació,4’, Darrer Minut, 1’ Sortida.

11.8 S’aplicarà la regla 30.1 del RRV: (bandera «I»),

 

12.— CANVI DE RECORREGUT I LONGITUD

12.1  No es durà a terme cap canvi de recorregut durant la celebració de la prova en curs. En cas necessari s’actuarà d’acord amb la Regla 33 del RRV.

 

13.— LÍNIA DE SORTIDA i D’ARRIBADA

13.1  La línia de sortida i la d’arribada estan senyalitzades amb el Vaixell Comitè amb llum groga parpedejant i un boia.

13.2  En condicions desfavorables els vaixells del Comitè en posició de sortida i d’arribada, podran mantenir aquesta, fent servir el motor.

13.3 Es imprescindible la identificació del vaixell per VHF canal 67 de Regata, en el moment de creuar la línia d’arribada. El no compliment d’aquesta norma serà motiu de desqualificació

 

14.— TEMPS LÍMIT

14.1 A les 23:00 Hores s’aixecarà la línia d’arribada per a tots el vaixells.

14.2  El iot que no acabi dintre el temps establert, serà classificat DNF sempre que el patró o un tripulant signi una declaració d’abandonament a l’Oficina de Regata abans de l’hora límit per a protestar. Si no es presenta aquesta declaració el iot serà classificat com DNC.

 

15.— PROTESTES i REPARACIONS

15.1  Es podran fer d’acord amb les Regles 60, 61 i 62 amb les modificacions i ampliacions següents:

  • Un vaixell que té intenció de protestar haurà d’informar el vaixell del Comitè de Regata en el moment de creuar la línia d’arribada, de quin és el vaixell o els vaixells als quals vol protestar. (Amplia Regla 61.1(a) del RRV).
  • Un vaixell que no acaba i que té intenció de protes­tar haurà d’informar l’Oficina de Regata immediatament, després de la seva arribada a terra, de quin és el vaixell o els vaixells contra els quals vol protestar (Amplia regla 61.1(a) del RRV).

15.4 Les protestes i reparacions es presentaran en formularis que hi haurà disponibles a l’Oficina de Regata i es presentaran dintre del temps establert.

15.5 Hora límit per a presentar protestes i/o reparacions:

Serà de mitja hora des del moment d’acabar-se l’última prova del dia en el seu camp de regata. L’hora resultant es publicarà en el TOA.

 

16.— PUNTUACIÓ

16.1  Puntuació a la baixa aplicant el RI sobre el temps real

16.2 En cas d’empat s’aplicarà l’Apèndix A, apartats A7, A8 del RRV segons correspongui

 

17.—IOT QUE ES RETIRA DESPRÉS D’ACABAR (RAF)

Un iot que es retira després d’acabar (RAF) haurà de presentar un escrit de retirat a l’Oficina de Regata abans de l’hora límit per a protestar.

 

18.— PREMIS

Els premis s’indicaran en el TOA en el transcurs del trofeu.

 

19.— REGLES DE SEGURETAT

19.1 Telèfon de seguretat de SALVAMENT MARÍTIM: Barcelona: 93 223 47 33

19.2 Els vaixells participants han d’estar en tot moment a l’escolta de l’emissora VHF canal pendent de confirmar, atorgat per Capitania Marítima de Barcelona. Des de la sortida de Port fina a la entrada al mateix després de la regata.

 

20.—DEIXALLES I RESIDUS

Es prohibeix llençar deixalles i residus a l’aigua durant tota la competició.

La penalitat per infracció d’aquesta Instrucció de Regata serà decidida pel Comitè de Protestes, i pot

ser la desqualificació de les proves celebrades aquell dia o un altre que es cregui convenient.

 

REGATA LLUNA PLENA 2017

ANNEXA I