Instruccions de Regata

Segueix-nos a

Instruccions de Regata

II TROFEU TONI GALLART

 

Classe OPTIMIST Nivell 3

1 i 2 de març 2014, Club Nàutic Premia

Regata de Nivell 3* (Ascens de grup en la classe Optimist)

 

INSTRUCCIONS DE REGATA

 

El CLUB NÀUTIC PREMIA organitza el II Trofeu Toni Gallart de la clase optimist, els dies 1 i 2 de març de 2014 i per al seu millor desenvolupament crea les següents,

 

 1. REGLES

  1.1 Les regles tal i com es defineixen en el reglament de Regates a Velade la ISAF (2013-2016.

  1.2 L’apèndix P serà d’aplicació.

  1.3 Aquesta regata de nivell 3 està reservada a tots aquells regatistes de la classe OPTIMIST grup1 i grup 2 i grup 3 de la Zona Centre de la FCV temporada 2013-2014

 2. AVISOS I MODIFICACIONS DE LES INSTRUCCIONS DE REGATA

  2.1 Qualsevol avis o modificació de les Instruccions de Regata s’anunciarà al Taulell Oficial d’Anuncis (TOA), situat a l’escola de vela del Club Nàutic Premia , abans d’una hora per donar el senyal d’Atenció a la primera prova del dia en la qual sigui vàlida, excepte qualsevol modificació en el programa de regates, que s’anunciarà abans de les 20:00 hores del dia anterior a la seva efectivitat.

  2.2 Les modificacions que es facin a l’aigua es podran comunicar oralment.

 3. SENYALS A TERRA

  3.1 Les senyals a terra es mostraran al Pal Oficial de Senyals situat a l’esplanada del Club Nàutic Premia de Mar.

  3.2 Un minut després que s’arriï la bandera “GI” (Aplaçament) a terra, s’hissarà la bandera “D”, si no és que la prova es torna a aplaçar o és anul·lada.

  3.3 La bandera “D” amb un so vol dir: “El senyal d’atenció es donarà NO abans de 30 minuts després de hissar-se aquest senyal. Cap vaixell abandonà el port abans de donar-se aquest senyal.

 4. PROGRAMA

Dissabte: 11.00 Reunió de patrons i entrenadors;12:00 Senyal Atenció 1a prova del dia.

Diumenge: 11:00 Senyal Atenció 1a prova del dia.

L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 17:00 hores

Hi han programades 6 proves. Es descartarà una prova amb 4 proves vàlides.

El Trofeu serà valid amb 1 prova.

 

 1. BANDERES DE CLASSE

Grup 1-2: Logotip de la Classe sobre fons Blanc.

Grup 3 : La bandera corresponent a la lletra “G” del CIS

 

 1. AREA DE REGATES

Les proves es realitzaran en aigües properes al club nàutic.

 1. RECORREGUT

  El recorregut està definit a l’Annexa 1.

 2. BALISES

  8.1Les balises de recorregut seran cilíndriques inflables de color ataronjat.

  8.2 Les balises de sortida seran els vaixells del Comitè de Regates i visor ambdós arbolant una bandera taronja.

  8.3 Les balises d’arribada seran el vaixell d’arribades i una boiari ambdós arbolant una bandera blava.

 1. FORMAT DE COMPETICIÓ

La regata es correrà en format de flota en dues flotes separades. Grups 1 i 2 per un costat correran junts mentre que el grup 3 ho farà en sortida separada

PROCEDIMENT DE SORTIDA

9.1 Cap iot no sortirà més tard de 5 minuts del seu senyal vàlid de sortida, els que ho facin seran considerats  DNS. Això modifica la regla A4 del RRV.

9.2 Si qualsevol part del casc, tripulació o equip d’una embarcació està al costat del recorregut de la línia de sortida durant els dos minuts previs al senyal de sortida, el CR podrà mostrar la bandera “V” del C.I.S. Aquesta bandera es mostrarà fins que les embarcacions hagin navegat completament al costat de la pre-sortida, però no desprès del senyal de sortida

10.LÍNIA DE SORTIDA

10.1 La línia de sortida serà entre el pal amb bandera taronja en el vaixell del Comitè de Regates al costat d’estribord i el pal amb bandera taronja del vaixell visor al costat de babord.

11. ARRIBADA


11.1 La línia d’arribada serà entre el pal del vaixell d’arribades amb bandera blava al costat d’estribord i el boiari amb bandera blava al costat de babord.

11.2 Cap iot no entrarà més tard de 10 minuts des que hagi creuat el primer classificat pels regatistes del grup1 i 2. Temps límit del grup 3 serà 15 minuts després d’entrar el primer vaixell d’aquest grup. Els que ho facin més tard del temps indicats seran considerats DNF.

12. PROTESTES i REPARACIONS

12.1 Els formularis de protestes estaran disponibles a l’Oficina de Regates.

12.2 Un vaixell que té intenció de protestar, a més de complir amb els requisits de la regla 61.1 (a) del RRV i de la IR 13.2, haurà d’informar el vaixell del Comitè de Regata en el moment de creuar la línia d’arribada de quins són els vaixells als quals vol protestar.

12.3 L’hora límit per a presentar protestes serà de 60 minuts des del moment que l’últim vaixell de cada grup acabi l’última prova del dia per al seu grup. L’Hora resultant es publicarà al TOA

12.4 Les sol·licituds de reobertura d’audiència es presentaran no més tard de 30 minuts des­prés de la notificació de la resolució a les parts implicades en la protesta. Modifica la regla 66 del RRV.

12- 4 L’avís de Protesta del CR i/o del CP serà exposat al TOA a fi d’informar als vaixells conforme la regla 61.1 (b). Així mateix es farà amb les citacions per a les audiències.

12.6 S’exposarà al TOA el llistat de les embarcacions penalitzades a l’empara de la regla A5 de l’Apèndix A. Un iot així avisat pot demanar per escrit una audiència a l’Oficina de Regata no més tard dels 30 minuts següents a l’hora límit per a protestar.

13. VAIXELLS NO OFICIALS

13.1 Els vaixells no oficials, d’acompanyants i d’entrenadors han d’estar registrats a la Oficina de Regates, d’acord amb l’Anunci de Regata. Aquestes embarcacions abandonaran ràpidament el camp de regata i la zona de sortida tan aviat com s’hissi el senyal Preparació i es mantindran fora d’aquestes zones (excepte quan un vaixell en perill necessiti assistència) fins després de l’arribada de l’última embarcació de la prova.

13.2 Si aquests vaixells, reconeguts o no per la Autoritat Organitzadora, no compleixen aquesta Instrucció, tots els vaixells relacionats amb l’infractor poden ser desqualificats o es podrà prendre una altra mesura disciplinària a discreció del Comitè de Protestes.

14. TROFEUS

5 primers classificats de grup 1-2

7 primers classificats de grup 3

 15.REGLES DE SEGURETAT

15.1 Els entrenadors i acompanyants registrats han d’estar en tot moment a l’escolta del canal de la regata, canal 72 del VHF.

16. DEIXALLES I RESIDUS

Es prohibeix llençar deixalles i residus a l’aigua durant tota la competició. La penalització per la infracció d’aquesta Instrucció de Regata serà decidida pel Comitè de Protestes, i pot ser la desqualificació de les proves celebrades aquell dia o un altre que es cregui convenient.

Descarregar els arxius adjunts: ESPORTS_13-14.pdf ESPORTS_13-14.pdf (449 Descarregar)